článek: Táborová Vyhlídková plavba po Berounce

článek: Táborová Vyhlídková plavba po Berounce

Pražské Centrum Terapie Autismu pořádá každoročně letní tábory pro děti s poruchou autistického spektra. Pro většinu dětí je to završení společné celoroční terapeutické práce. Táborový program je nabitý, mimo část věnovanou intenzivní podpoře komunikačních a sociálních dovedností, nácviku hry i výtvarného tvoření je neméně důležitá a dětmi zvlášť oblíbená část výletní. Tak jako v předchozích letech i letos proběhly celkem tři týdenní běhy, v rámci nichž se vystřídalo téměř 60 dětí. Prvního, příměstského běhu se zúčastnilo 16 dětí. Hned prvním výletním cílem se stalo krásné okolí řeky Berounky. Stejně jako loni děti čekala Vyhlídková plavba po Berounce mezi mokropeskou pláží - Černošicemi a Kazínen. Kapitán byl velmi přátelský, ochotně zodpověděl technické dotazy, děti mohly sledovat jeho práci v kapitánském můstku, zájemci si obtiskli krásná lodní razítka a společně se všichni s kapitánem vyfotografovali. Z přístavu Kazín, kde nás čekal oběd, jsme dále pokračovali pěšky na vlak. Majitel plavební společnosti pan Zdeněk Bergman nám vyšel vstříc a plavba pro všechny děti i jejich doprovod byla zcela zdarma, za což bychom mu rádi upřímně poděkovali.

Protože sama patřím mezi obyvatele Mokropeské strany řeky Berounky, nemohu neocenit obnovení možnosti pravidelného letního spojení obou břehů, tedy strany lipenské a černošické, kterou nám přívozy Pražských Benátek zajišťují. Jedna strana tak má blíže např. do brdského lesa, druhá k vlakové spojnici na Prahu a Beroun. Novinkou je letošní zařazení “pendlu“ Mokropsy – Kazín do pásma PID. Pro mne i moje vlastní děti jsou místní „Vyhlídkové plavby po Berounce“ krásným a historicky zajímavým zpestřením. Oceňuji jejich ekologický a tichý provoz, který z mého pohledu nijak nenarušil poklidný ráz krajiny, i přátelskou obsluhu, která ochotně mává či opětuje pozdrav „Ahoj“ zejména malým pozorovatelům z břehů.

                                                                                       Za tým C)T)A) Lenka Mateásková a Markéta Svobodová