C)T)A) organizovalo v polovině července 2016 druhý terapeutický pobytový tábor pro děti s PAS

C)T)A) organizovalo v polovině července 2016 druhý terapeutický pobytový tábor pro děti s PAS

Centrum Terapie Autismu pořádalo od pátku 15.7. do pátku 22.7.2016 druhý terapeutický pobytový tábor pro 17 dětí s PAS. Tábor se konal v Hotelu Maxov a účastnily se ho kolegyně z organizace Lentilka Pardubice a ALFI a během tábora se k nám přijeli inspirovat a nabýt nové zkušenosti také kolegyně z Rané péče Liberec.

Stejně jako u prvního tábora byl pro děti připravený bohatý program. Kromě výtvarných aktivit, nácviků pracovního chování a hry, bojovek, výletů a dalšího bohatého programu, který byl připraven pro děti s autismem a který nabízel dětem najít si nové kamarády, komunikovat s nimi, pracovat v kolektivu, domlouvat se s nimi, podílet se na společných činnostech a sdílet své prožitky, si děti odnesly mnoho dalších zážitků například v podobě výletu vlakem, navštívení několika rozhleden a vodopádů aj. Děti měly možnost absolvovat skupinovou i individuální muzikoterapii, kterou prováděla kolegyně z Lentilky.

 

Zde naleznete více fotografií: Maxov 2. termín 

Rádi bychom ještě jednou touto cestou poděkovali sponzorům, kterými jsou Nadace Charty 77, Konta Bariéry a  Výbor Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové, jejichž sponzorské dary nám velmi pomohly při realizaci táborů v roce 2016. Naše tábory jsou vzhledem ke své charakteristice velmi náročné na přípravu, na personální obsazení i na materiální vybavení, tudíž je pro nás nezbytné žádat o sponzorské dary a tento rok nám s tímto pomohly právě tyto dva sponzoři.

Ceníme si jejich pomoci a ještě jednou moc děkujeme!

  

Dále patří také veliké poděkování celému personálu Hotelu Maxov, po celou dobu táborů byl přístup všech zaměstnanců velmi vstřícný a milý. Děkujeme za vstřícnost a také za dary pro naše děti a doporučujeme tento hotel navštívit ať už chystáte tábor, dovolenou či jen prodloužený víkend. Na toto místo jezdíme již několik let a kromě Terapeutických táborů zde během roku pořádáme také Terapeutické pobyty s rodiny s dětmi s PAS.

Zde odkaz na stránky hotelu: www.hotelmaxov.cz/cz/kontakt