C)T)A) pořádalo na začátku července 2016 terapeutický pobytový tábor pro děti s PAS a jejich sourozence

C)T)A) pořádalo na začátku července 2016 terapeutický pobytový tábor pro děti s PAS a jejich sourozence

Centrum Terapie Autismu pořádalo od neděle 3.7. do neděle 10.7.2016 terapeutický pobytový tábor pro 14 dětí s PAS a 7 sourozenců. Tábor se konal v Hotelu Maxov a účastnil se ho také náš kolega psycholog Přemysl Mikoláš a kolegyně z organizace ALFI a Autisté Jihu.

Kromě výtvarných aktivit, nácviků pracovního chování a hry, bojovek, výletů a dalšího bohatého programu, který byl připraven pro děti s autismem a který nabízel dětem najít si nové kamarády, komunikovat s nimi, pracovat v kolektivu, domlouvat se s nimi, podílet se na společných činnostech a sdílet své prožitky, si děti odnesly mnoho dalších zážitků například v podobě výletu vlakem, navštívení několika rozhleden a vodopádů aj. 

      

 

Zde naleznete více fotografií: Maxov 1. termín 2016

Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům, kterými jsou Nadace Charty 77, Konta Bariéry a  Výbor Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové, jejichž sponzorské dary nám velmi pomohly při realizaci táborů v roce 2016. Naše tábory jsou vzhledem ke své charakteristice velmi náročné na přípravu, na personální obsazení i na materiální vybavení, tudíž je pro nás nezbytné žádat o sponzorské dary a tento rok nám s tímto pomohly právě tyto dva sponzoři. 

Ceníme si jejich pomoci a ještě jednou moc děkujeme!

 

Dále patří také veliké poděkování celému personálu Hotelu Maxov, po celou dobu táborů byl přístup všech zaměstnanců velmi vstřícný a milý. Děkujeme za vstřícnost a také za dary pro naše děti a doporučujeme tento hotel navštívit ať už chystáte tábor, dovolenou či jen prodloužený víkend. Na toto místo jezdíme již několik let a kromě Terapeutických táborů zde během roku pořádáme také Terapeutické pobyty s rodiny s dětmi s PAS.

Zde odkaz na stránky hotelu: www.hotelmaxov.cz/cz/kontakt