C)T)A) Ostava

C)T)A) Ostava

Detašované pracoviště C)T)A) v Ostravě poskytuje tyto služby:

Individuální práci s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinami, v jejímž rámci poskytujeme:

Nácviky pracovního chování, imitace

Nácviky dovedností v jednotlivých vývojových oblastech dítěte

Nácviky rozvoje hry pomocí videoscénářů

Rozvoj funkční komunikace (verbální nebo s využitím komunikačních karet)

Další služby dle individuálních potřeb a domluvy.