Mgr. Michaela Kubínová

Mgr. Michaela Kubínová

Vystudovala obor Sociální pedagogika v magisterském programu na Filozofické fakultě UK v Praze. Bakalářský titul získala na HTF UK v Praze, kde vystudovala též obor Sociální pedagogika.

V průběhu studia pracovala jako vychovatelka dětí předškolního a školního věku. Byla lektorkou na školách v přírodě a poslední pracovní zkušeností před C)T)A) byla asistentka pedagoga v dětském centru, kde byli integrováni i jedinci se speciálními potřebami.

S dětmi s PAS se poprvé setkala na letním táboře C)T)A) pod vedením Mgr. Romany Straussové, Ph.D. Zde získala řadu teoretických i praktických zkušeností s PAS, tato problematika jí velmi zaujala a rozhodla se nadále prohlubovat dosavadní zkušenosti. V C)T)A) pracuje od září 2015. Zde působí jako asistent terapeuta na intenzivních terapiích. Nadále vede kurzy nácviků komunikačních a sociálních dovedností a nácviků hry a kooperace ve dvojicích, věnuje se také individuálním nácvikům s dětmi s PAS a podílí se na pořádání táborů a pobytů pro rodiny s dětmi s autismem. Je terapeutickým asistentem O. T. A.

 

Kontakt: michaela.kubinova@cta.cz