Mgr. Anna Vozková

Mgr. Anna Vozková

Vystudovala magisterský obor Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kterému předcházel bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika tamtéž. Aktuálně je doktorandskou studentkou Pedagogické psychologie na stejné fakultě. V rámci svého akademického a výzkumného působení se věnuje především sociální psychologii (sociální učení, teorie self-efficacy a sociálně-kognitivní teorie A. Bandury), pedagogické psychologii a vývojové psychologii. Aktivně vystupuje na konferencích a přispívá do odborných časopisů (například E-psychologie).

V současnosti je třetím rokem frekventantkou psychoterapeutického výcviku PCA v Brně (Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta). Dále absolvovala Kurz kompletní krizové intervence, Výcvik dovedností v práci se skupinou dětí a mládeže, KUMOT – Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností a další.

Pracovala jako lektorka primární prevence (zaměření na návykové látky, vztahy apod.) v mateřských a základních školách. Od roku 2016 působí jako školní psycholožka na základní škole, kde se věnuje například integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, rozvoji sociálních dovedností nebo práci se třídami a dětskými skupinami.

V CTA začínala v roce 2013 jako dobrovolnice pro natáčení a fotografování při terapiích. Později se jako asistentka zúčastnila pobytového i příměstského tábora. Od jara 2015 působí v CTA jako terapeutická asistentka O.T.A., dále se věnuje individuální práci s klienty a účastní se pobytů pro rodiny a letních táborů. 

Ve volném čase se aktivně věnuje tanci a dalším pohybovým aktivitám, baví jí stolní hry a různé výtvarné a kreativní činnosti, což se často odráží i v technikách, které využívá při své práci. Zajímá se o expresivní terapie (arteterapie, muzikoterapie a tanečně-pohybová terapie) a možnosti jejich využití v psychologické praxi a při práci s dětmi a dospělými s PAS.