Bc. Anna Vozková

Bc. Anna Vozková

Je studentkou magisterského oboru Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Prošla bakalářským programem Psychologie a speciální pedagogika na stejné fakultě. V rámci studia se věnuje nejvíce oblastem jako dětská klinická psychologie, pedagogická, vývojová a genderová psychologie.

V současnosti je frekventantkou psychoterapeutického výcviku PCA v Brně (Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta) a působí také jako lektorka primární prevence (zaměření na návykové látky, vztahy apod.) v mateřských a základních školách.

V CTA začínala v roce 2013 jako dobrovolnice pro natáčení a fotografování při terapiích. Později se jako asistentka zúčastnila pobytového i příměstského tábora. Od jara 2015 působí v CTA jako terapeutická asistentka O.T.A., jako asistentka se dále účastní pobytů a táborů.