Autismus očima 14ti letého chlapce s AS

Autismus očima 14ti letého chlapce s AS

Takto vidí autismus František Štěrba, 14ti letý chlapec s AS, který dochází do C)T)A) na intenzivní terapii. Jde o jeden z nejvýstižnějších popisů poruchy, která nemění člověka, jen ho významně ovlivňuje. Důležité je pohlížet na dítě s PAS jako na DÍTĚ (ne autistu), které podtřebuje podporu, ale nemůže být omlouváno tím, že má PAS, má být vždy zodpovědné za své chování. Tento mladý muž, když začínal navštěvovat terapii, popisoval jako příčinu své samoty a svého problému fakt, že ostatní lidé n e r e s p e k t u j í, že má Aspergera. Až poté, co přestal měnit druhé, ale začal pracovat na sobě, našel kamarády, zlepšily se jeho vztahy s nejbližšími. Je to velmi statečný maldý muž! r.s.

"Autismus je takový skřítek , který se vám usadí v hlavě, když se narodíte. U každého se to projevuje jinak. Společné mají skřítkové to že vám chtějí ublížit, aby vás lidi neměli rádi. Aby si rodiče nemohli odpočinout a aby vás šikanovali ve škole. A vaším úkolem je ovládnout skřítka, aby nemohl škodit. Někoho ovládá skřítek míň, ale díky sociálním nácvikům ho můžete přemoci"  

- František Štěrba, téměř 15 let