Mgr. Aneta Procházková

Mgr. Aneta Procházková

Mgr. Aneta Procházková

Vystudovala bakalářský obor Sociální pedagogika a navazující magisterský obor Sociální práce a sociální politika na Univerzitě Karlově. Byla dobrovolnicí v organizaci Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s. S dětmi s poruchou autistického spektra se poprvé setkala v roce 2013 v organizaci APLA, o.s., kde pracovala dva roky na pozici osobní asistent. S metodou práce v Centru Terapie Autismu se seznámila na letních táborech. Tento typ práce s dětmi ji velice zaujal a v roce 2016 začala pracovat v Centru Terapie Autismu na pozici terapeutický asistent O.T.A.

O práci s dětmi s poruchou autistického spektra se zajímá dlouhodobě, nejvíce ji motivují pokroky, kterých jsou děti schopné dosáhnout. Absolvovala několik školení týkajících se problematiky poruch autistického spektra, komunikace u osob s poruchami autistického spektra, terapie problémového chování, strukturovaného učení, individuální nácviky pracovního chování a nácvik hry u dětí předškolního věku. Účastnila se také kurzu Práce s klientem v akutní krizi, s akutním projevem pořádaným Linkou bezpečí, z.s., kurzu Asistence dospělým lidem s mentálním postižením pořádaným organizací FOSA, o.p.s., zajímá se také o problematiku ohrožených dětí.

 

Kontakt

Email: aneta.prochazkova@cta.cz