2. dubna 2016 - SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU

2. dubna 2016 - SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU

Máš ve škole a ve školce kamarády?

Pro děti s PAS je získání a udržení přátelství obtížné.

Jsi rád(a) se svými kamarády?

Pro každé dítě je něco těžké, musí se hodně snažit, aby se překonalo.

Děti s autismem si neumějí hrát, i když by moc chtěly, neví, jak si najít kamarády, špatně rozumí řeči (jako kdyby na tebe někdo mluvil cizí řečí). Ty tohle všechno umíš od malička, oni se to musí dlouho učit  a bojí se, že to nedokážou. Proto je důležité jim pomáhat, aby měly kamarády, jako máš ty.

VYJÁDŘETE S NÁMI 2.DUBNA PODPORU DĚTEM S AUTISMEM A JEJICH RODINÁM.
Oblečte si tento den na sebe něco modrého, stejně tak dejte modré oblečení i svým dětem do školky či školy.
Modrá jako barva komunikace a sebevyjádření symbolizuje jednu z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší problémy.

Podpořme lidi s PAS, cesta ke zlepšení bývá náročná, přesto se daří a skýtá nám naději!