C)T)A) Louny

Lounskou pobočku C)T)A) podpořilo darem občanské sdružení Dobroděj!

V září 2014 dostala Lounská pobočka C)T)A) dar od občanského sdružení Dobroděj, na vybavení a nákup pomůcek pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra. Dar byl vytěžen z akce Dobrodění, které se konalo v červnu 2014. Zde je ukázka několika pomůcek, které byly z části daru pořízeny....

Služby v C)T)A) v Lounech

Detašované pracoviště C)T)A) v Lounech poskytuje tyto služby: Individuální práci s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinami, v jejímž rámci poskytujeme: Nácviky pracovního chování, imitace Nácviky dovedností v jednotlivých vývojových oblastech dítěte Nácviky rozvoje...