Webové stránky www.autismus-screening.eu

15.08.2016 12:07

Zde naleznete odkaz na naše webové stránky www.autismus-screening.eu, které byly vytvořeny v rámci pilotního projektu VZP ČR a mají pomoci dětským lékařům odhalit včas (ve věku 18. - 30. měsíců)  možné riziko poruchy autistického spektra. K volnému použití je zde zveřejněn také e-book prezentující "Kroky a stručný postup pro každodenní práci rodičů", podle Intervenční metody O.T.A. u dětí s PAS raného věku, která vznikla v průběhu longitudinálního výzkumu na PedF Univerzity Karlovy, provedeného v letech 2011 - 2016 Mgr. R. Straussovou, Ph.D. a vydaného tamtéž jako součást disertační práce z r. 2016. V této metodice je proškoleno více pracovišť v celé republice, na stránkách naleznete jejich aktuální seznam.

Více infromací naleznete na stránkách: www.autismus-screening.eu