V červnu se bude konat další kurz: Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ akreditovaný MŠMT

17.04.2017 22:27

Kurz je určen zejména pro pedagogické pracovníky mateřských škol, asistenty pedagoga a ostatní zájemce.

Kdy:  22. a 23. 6. 2017 (čtvrtek a pátek) 

Časová dotace: 16 hodin ve dvou dnech

Místo konání: Vyšehradská 49 nebo z druhé strany Pod Slovany 18

Cena: 2000,- Kč

Na kurz se přihlašujte na e-mail Mgr. Berty Burkoňové berta.burkonova@cta.cz

Základní probíraná témata:

- charakteristika dětí s PAS a jak ji zohlednit v předškolním zařízení

- jak děti naučit orientovat se v čase a prostoru

- jak naučit děti pracovnímu chování

- motivace dětí

- komunikace

- emoce a jak je rozvíjet

- sociální vztahy a hra

- jak pracovat s problémovým chováním u dětí

- celková organizace práce

- úloha asistenta pedagoga

Program je vytvořen na základě dlouhodobých zkušeností z práce s dětmi s Poruchami autistického spektra a spolupráce s jejich rodinami i předškolními zařízeními. Navrhované postupy vycházejí z principů strukturovaného učení, aplikované behaviorální analýzy a zejména speciální terapeutické metody Open therapy of autism vyvinuté Mgr. Romanou Straussovou a rozvíjenou v Centru Terapie Autismu.

Nedílnou součástí jsou videoukázky, fotografie a předvedení praktických pomůcek a nápadů pro práci s těmito dětmi.

Přednášející: Mgr. Ivana Mátlová a Mgr. Berta Burkoňová

Letáček na tento kurz naleznete zde: Kurz pro MŠ_červen2017.pdf (381888)