Reakce klinické logopedky na terapii O.T.A.

21.10.2016 14:26

Vážená paní doktorko,
dovolte mi, abych Vám nejprve poděkovala a pak dala zpětnou vazbu k Vaší terapeutické metodě O.T.A.
Pracuji jako klinický logoped od roku 2002. Vystudovala jsem speciální pedagogiku a pracovala ve speciálním školství a poradenství od r.1985.
Mám tedy možnost porovnat různé výchovně-vzdělávací a terapeutické metody a jejich účinky v praxi.
V poslední době se ve své ambulanci setkávám s větším výskytem dětí s PAS. Většinou rodiče přicházejí z důvodu opožděného
vývoje řeči pozdě, až ve věku 3-4 roky nebo tyto děti vidím jako doprovázející
sourozence s jinou logopedickou vadou a pak se snažím citlivě rodiče upozornit, že něco
není v pořádku a že by bylo dobré s dítětem začít co nejdříve cíleně pracovat.
Uvítala jsem možnost zúčastnit se kurzu celoživotního vzdělávání pod záštitou AKL Poruchy komunikace u dětí s poruchou
autistického spektra - část I., kde jsem se blíže seznámila s Vaší metodou terapie autismu, která mě velice zaujala a kterou jsem také doporučila
rodičům dítěte se suspektní PAS ve svém blízkém okolí.
Nyní, zhruba po roce, mám možnost vidět výsledky této terapie a zároveň porovnat s klienty s podobným podezřením PAS, kteří
váhali, čekali na spontánní úpravu, chodili na zdlouhavá vyšetření, atd.
Všem dětem, které mají již v batolecím věku podezření na PAS bych moc ráda O.T.A. pod vedením odborníků vřele doporučila.
Nemohu zapomenout na bezradnost rodičů a chování batolete, které bylo unavené, apatické, uzavřené do sebe, nepřijímající druhé
ani podněty z okolí. Nyní je toto dítě veselé a postupně se vrací tam, kde může přijímat druhé i informace nutné pro rozumový rozvoj.
Je škoda, že je zatím O.T.A. tak málo dostupná. Těším se na další spolupráci s Vámi. Děkuji za cenné rady a
hlásím se do pokračovacího kurzu Poruchy komunikace u dětí s poruchou autistického spektra- část II.

- paní  V.