Poděkování od organizace ADAM - autistické děti a my, z.s.

22.10.2016 09:33

Zde naleznete celý text od předsedkyně organizace ADAM - autistické děti a my, z.s. Marie Gerdové, ve kterém děkuje za spolupráci s Centrem Terapie Autismu, především paní Mgr. Romaně Straussové Ph.D.

Zde ke stažení: ADAM - autistické děti a my, z.s.

paní Mgr. Romaně §taussové Ph.D