Terapie O.T.A. a rehabilitace prováděné v CTA

07.07.2017 16:40

Terapie O.T.A. a rehabilitace prováděná v C)T)A)

 

V poslední době se objevují různé spekulace ohledně správnosti a nesprávnosti některých terapeutických metod. Na některých přednáškách je lektorem uváděno, že existuje „správná ABA“ a „špatná ABA“. Podle jiných přednášejících je „špatná ABA“ přednášena BCBA lektory z postkomunistického bloku atd. Je třeba uvést, že lektoři a terapeuti z těchto postkomunistických zemí jsou sdruženi ve stejné organizaci ručící za jejich odbornost a profesionalitu jako jejich kolegové ze západní Evropy, Austrálie nebo Ameriky. Tedy jde o velmi zavádějící informace. Tyto informace nepředstavují nebezpečí pro odbornou veřejnost, ale pro rodiče dětí s PAS, u kterých probouzí strach, aby svému dítěti nějak neublížili. Neví, jak se v problematice orientovat a zda postupy, které volí jsou pro jejich dítě těmi nejlepšími.

V C)T)A) neprovádíme aplikovanou behaviorální analýzu, ani terapii ABA. Využíváme mnoha behaviorálních postupů, školíme se v některých behaviorálních technikách, platíme si stáže i supervize zahraničních odborníků. Nicméně naše filozofie vychází z poznání, že každé dítě je jiné, a proto vybíráme z mnoha technik a vedle behaviorálních se zaměřujeme také na naturalistické přístupy. Behaviorální terapii považujeme u dětí s PAS za účinnou, často nezbytnou, ale pro celkový rozvoj jeho osobnosti tato samotná nestačí.

Metoda O.T.A. byla na malé studii 10 předškolních dětí a 10 kontrolních prověřena VZP ČR a akceptována jako účinná. Proto bychom rádi rodiče dětí povzbudili, že se nejedná o šarlatánství, ale o metodu založenou na vědeckých podkladech a s velmi dobrými výsledky.

Naše praxe se opírá o bohaté zkušenosti s analýzou chování a mikroanalýzou interakcí mezi dítětem s PAS a jeho rodiči i sourozenci, ve školním prostředí nebo mezi dětmi. Opíráme se především o evidence based metodu VTI (Fukkink 2008) a bohaté zkušenosti našich terapeutů s přímou prací s dětmi. Máme bohaté zkušenosti i odborné znalosti v oblasti poruch autistického spektra, vývojové psychologie, speciální pedagogiky, logopedie, etopedie. Práce s dětmi s PAS, i přesto že není jednoduchá přináší našim kolegům odměnu ve formě pokroků, kterých se nám daří v krátké době dosáhnout i ve formě pozitivních změn referovaných samotnými rodiči.

Zaměřujeme se na děti od 8 měsíců, v současnosti máme v péči téměř 40 rodin dětí do 3 let věku, kde praktikujeme ranou intervenci O.T.A. Velký důraz klademe na včasnou práci s těmito dětmi, tedy v době, kdy je dítě ještě dobře tvárné. Našimi klienty jsou ale i děti náctileté, do 18-ti let věku, u kterých obvykle dosahujeme velmi dobrých výsledků (podmínkou je dobrá součinnost rodiny).

V případě rané intervence naopak upřednostňujeme vývojové hledisko a vycházíme z teorie attachmentu, behaviorální prvky využíváme jen ke stimulaci některých dílčích dovedností.

Věříme, že rodič je tím, kdo může nejlépe pomoci svému dítěti, a proto je většina našich aktivit zaměřena právě na práci v rodině a na podporu rodičovských kompetencí, efektivních interakcí a podpory samostatnosti dítěte oproti jeho omlouvání nebo lítosti nad jeho postižením.

 

Pomáháme rodičům porozumět jejich dítěti a tam, kde to vnímáme jako důležité se snažíme (dle kapacitních možností) zařadit dítě do intenzivní formy terapie, aby všechna náročná práce neležela jen na bedrech rodičů. Přesto žádný terapeut nemůže nahradit dítěti rodiče a rodič tak zůstává nejdůležitější osobou i terapeutem svému dítěti.

Věříme, že za nás mluví výsledky naší práce a necháme na svobodném posouzení každého, zda používáme „špatné“ terapie nebo ty „správné“. Domníváme se, že taková hodnocení by mezi odborníky zaznívat neměla.

FUKKINK, R.G. Video feedback in widescreen: A meta-analysis of family programs. Amterdam: Elsevier, Clinical psychology review, 2008. s. 904–91