Autizmus – prehľad terapií

06.07.2017 15:23

Autizmus – prehľad terapií

Uveřejňujerme zde odkaz na webové stránky Spektrum.life,spektrum.life/autizmus-prehlad-terapii/ kde je publikováno velmi zajímavé video s hodnocením předních odborníků z USA jednotlivých terapeutických směrů, využívaných při rehabilitaci dětí s poruchou autistického spektra.  Jejich závěry korespondují s principy, na kterých zakládáme i naší terapeutickou práci s dětmi.