Lidé v C)T)A)

Lidé v C)T)A)

Lidé v C)T)A) Mgr. Romana Straussová,Ph.D. (vedoucí); Mgr. Přemysl Mikoláš; Mgr. Petra Hrdinová; Mgr. Ivana Mátlová; Bc. Klára Straussová; Mgr. Berta Burkoňová; Bc.Marcela Novotná, Dis.;  Mgr. Markéta Švedová; Bc.Adéla Zimová; Lucie Kábelová; Mgr. Jitka Černovská; Aneta...

Mgr. Romana Straussová, Ph.D.

Je zakladatelkou a ředitelkou Centra Terapie Autismu a autorem terapeutické metody O.T.A.  Po ukončení doktorského studia a úspěšném obhájení disertační práce "Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17 – 30 měsíců za využití metody VTI" na PedF UK...

Mgr. Přemysl Mikoláš

Přemysl Mikoláš je dětský a dorostový psycholog, certifikovaný psychoterapeut s desetiletou zkušeností u dětí a dospívajících s PAS, ADHD a dětí s psychickou deprivací. Je úspěšným absolventem jednooborové psychologie a uceleného, akreditovaného psychoterapeutického výcviku MZ ČR v Transformační...

Mgr. Petra Hrdinová

Vystudovala obor Speciální pedagogika na PedF UK v Praze. Pracovala jako speciální pedagog v MŠ speciální, kde se poprvé setkala s dětmi s PAS. Od té doby se profesně zaměřuje na pomoc dětem s PAS a jejich rodinám. V rámci celoživotního vzdělávání si na PedF UK doplnila specializaci v oboru Výchova...

Mgr. Ivana Mátlová

Vystudovala Pedagogickou Fakultu Univerzity J. E. Purkyně, obor Vychovatelství se Speciální pedagogikou - specializace v Dramatické výchově. Po ukončení studia pracovala jako učitelka ve Speciální Mateřské škole Na Lysinách v Praze 4. Zde se poprvé setkala s dětmi s PAS a tato zkušenost ji postupně...

Bc. Klára Došková (Straussová)

S dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) se setkala nejprve na letním táboře v roce 2007 a poté jezdila každoročně na tábory a o pár let později i na pobyty pro rodiny s dětmi s PAS. Rok pracovala ve škole, nejprve jako osobní asistentka (APLA, RYTMUS) a poté zaměstnaná školou jako asistentka...

Mgr. Berta Burkoňová

Vystudovala obor Speciální pedagogika na PedF UK v Praze. Ještě při studiu pracovala jako koordinátor integračního programu volnočasových aktivit pro děti s mentálním postižením a autismem. Po třech letech odešla do APLA Praha o.s., kde pracovala jako speciální pedagog zejména pro děti předškolního...

PhDr. Klára Hyjánková, Ph.D.

Externí spolupracovnice C)T)A) PhDr. Klára Hyjánková, Ph.D. Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK (1989- 1994). Po studiu krátce působila v SPC pro zrakově postižené a v soukromé PPP. V rámci interního doktorandského studia na katedře psychologie FFUK se věnovala výuce...

Bc. Marcela Novotná, Dis.

Absolvovala dvouleté pomaturitní studium psychologie-grafologie pod Českou grafologickou komorou, dále Vyšší odbornou školu v Březnici, obor sociální práce a sociální pedagogika a bakalářský program se specializací v pedagogice. S dětmi s PAS se setkává od roku 2010, kdy vstoupila do výboru...

Mgr. Markéta Švédová

Je atestovanou klinickou logopedkou. Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na PdF MU v Brně. Působila jako logoped ve speciální mateřské škole, jejíž součástí byla i třída pro děti s autismem. Absolvovala různé kurzy se zaměřením na problematiku poruch...

Bc. Adéla Zímová

Je studentkou VOŠ Jabok Sociální pedagogika a teologie a ETF UK pastorační práce - z nichž letoc v červnu získala titul Bc. O děti s postižením se zajímá již delší dobu, od 15 let jezdila  jako asistent  na letní integrované tábory se  ZŠ speciální Rooseveltova. S dětmi s PAS se...

Lucie Kábelová

    Lucie Kábelová  studovala VOŠ ve Svatém Janu, celoživotní vzdělávání speciální pedagogiky na Ped F UK. Je vedoucí vychovatelkou internátní ZŠ pro děti s poruchami sluchu v Radlicích, kde se věnuje také dětem s PAS. od r. 1996 pracuje s neslyšícími, ovládá znakový jazyk. V oblasti...

Mgr. Jitka Černovská

Vystudovala obor Speciální pedagogika na PedF UK v Praze. Při studiu docházela dva roky jako praktikantka do JÚŠ v Praze k dětem a dospívajícím s kombinovanými vadami. Mezi lety 1998-2003 vedla výtvarnou výchovu a artefiletiku na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol, kde až do...

Mgr. Lenka Mateásková

V rámci studia na VOŠ sociálně právní měla možnost v rámci roční praxe sledovat i účastnit se úspěšné integrace chlapce s vysoce funkčním autismem v běžné třídě ZŠ. Dále na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala obor psychologie a speciální pedagogika....

Mgr. Michaela Kubínová

Vystudovala obor Sociální pedagogika v magisterském programu na Filozofické fakultě UK v Praze. Bakalářský titul získala na HTF UK v Praze, kde vystudovala též obor Sociální pedagogika. V průběhu studia pracovala jako vychovatelka dětí předškolního a školního věku. Byla...

Mgr. Anna Kučerová (Stárková)

Vystudovala Dějiny umění a obecnou teorii, ale většinu času tráví prací s dětmi. Pravidelně hlídá menší děti, doučuje školáky. Od roku 2008 je hlavní vedoucí přírodovědných oddílů, nejprve Lacerta, později Origanon. Pravidelně jezdí na vícedenní akce s dětmi, pořádá letní tábory, podílí se na...

Mgr. Anna Vozková

Vystudovala magisterský obor Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kterému předcházel bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika tamtéž. Aktuálně je doktorandskou studentkou Pedagogické psychologie na stejné fakultě. V rámci svého akademického a výzkumného působení se...

Mgr. Lenka Opočenská

Její zájem o tématiku poruch autistického spektra vznikl již v průběhu studia na Střední pedagogické škole v Litoměřicích – obor Pedagogické lyceum. Poté začala pracovat jako asistent pedagoga v přípravné třídě pro žáky s PAS a v odpoledních hodinách působila ve školní...

Mgr. Miroslav Vosmik

Externí spolupracovník C)T)A). Vystudoval Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a občanská výchova, dále absolvoval rozšiřující studium českého jazyka a základů společenských věd na MU v Brně. Během pedagogické praxe se začal věnovat též poradenství, absolvoval specializační vzdělávání na...

Mgr. Aneta Procházková

Mgr. Aneta Procházková Vystudovala bakalářský obor Sociální pedagogika a navazující magisterský obor Sociální práce a sociální politika na Univerzitě Karlově. Byla dobrovolnicí v organizaci Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s. S dětmi s poruchou autistického...

Markéta Svobodová

Absolvovala kurzy se zaměřením na problematiku PAS: Problematika hry u dětí s autismem, Teoretické seznámení se skupinovými nácviky u dětí s PAS, Intervence u dětí s PAS do 30 měsíců, Komunikace u dětí s PAS, Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ. V C)T)A) prošla stážemi v terapiích...

Kateřina Klempířová

Je studentkou jednooborové psychologie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Dříve se setkávala s dětmi s mentálním a tělesným postižením, poslední rok se začala věnovat práci s dětmi s PAS. Strávila dva měsíce v zahraničí jako au pair v rodině, kde se...

Mgr. Jitka Klepetková

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii a  psychopedii na PedF UK v Praze. Od roku 2006 se věnuje práci s lidmi s duševním onemocněním a mentálním postižením. V rámci procesu transformace sociálních služeb zakládala Komunitní bydlení pro lidi s mentálním postižením. Dále...

Lidé v C)T)A)

Kateřina Klempířová

Je studentkou jednooborové psychologie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Dříve se setkávala s dětmi s mentálním a tělesným postižením, poslední rok se začala věnovat práci s dětmi s PAS. Strávila dva měsíce v zahraničí jako au pair v rodině, kde se...

Mgr. Jitka Klepetková

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii a  psychopedii na PedF UK v Praze. Od roku 2006 se věnuje práci s lidmi s duševním onemocněním a mentálním postižením. V rámci procesu transformace sociálních služeb zakládala Komunitní bydlení pro lidi s mentálním postižením. Dále...

Mgr. Aneta Procházková

Mgr. Aneta Procházková Vystudovala bakalářský obor Sociální pedagogika a navazující magisterský obor Sociální práce a sociální politika na Univerzitě Karlově. Byla dobrovolnicí v organizaci Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s. S dětmi s poruchou autistického...

Markéta Svobodová

Absolvovala kurzy se zaměřením na problematiku PAS: Problematika hry u dětí s autismem, Teoretické seznámení se skupinovými nácviky u dětí s PAS, Intervence u dětí s PAS do 30 měsíců, Komunikace u dětí s PAS, Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem v MŠ. V C)T)A) prošla stážemi v terapiích...

PhDr. Klára Hyjánková, Ph.D.

Externí spolupracovnice C)T)A) PhDr. Klára Hyjánková, Ph.D. Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK (1989- 1994). Po studiu krátce působila v SPC pro zrakově postižené a v soukromé PPP. V rámci interního doktorandského studia na katedře psychologie FFUK se věnovala výuce...

Mgr. Lenka Opočenská

Její zájem o tématiku poruch autistického spektra vznikl již v průběhu studia na Střední pedagogické škole v Litoměřicích – obor Pedagogické lyceum. Poté začala pracovat jako asistent pedagoga v přípravné třídě pro žáky s PAS a v odpoledních hodinách působila ve školní...

Mgr. Lenka Mateásková

V rámci studia na VOŠ sociálně právní měla možnost v rámci roční praxe sledovat i účastnit se úspěšné integrace chlapce s vysoce funkčním autismem v běžné třídě ZŠ. Dále na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala obor psychologie a speciální pedagogika....

Mgr. Anna Vozková

Vystudovala magisterský obor Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kterému předcházel bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika tamtéž. Aktuálně je doktorandskou studentkou Pedagogické psychologie na stejné fakultě. V rámci svého akademického a výzkumného působení se...

Mgr. Anna Kučerová (Stárková)

Vystudovala Dějiny umění a obecnou teorii, ale většinu času tráví prací s dětmi. Pravidelně hlídá menší děti, doučuje školáky. Od roku 2008 je hlavní vedoucí přírodovědných oddílů, nejprve Lacerta, později Origanon. Pravidelně jezdí na vícedenní akce s dětmi, pořádá letní tábory, podílí se na...

Mgr. Michaela Kubínová

Vystudovala obor Sociální pedagogika v magisterském programu na Filozofické fakultě UK v Praze. Bakalářský titul získala na HTF UK v Praze, kde vystudovala též obor Sociální pedagogika. V průběhu studia pracovala jako vychovatelka dětí předškolního a školního věku. Byla...
1 | 2 | 3 >>