Knihy a články

C)T)A) doporučuje pohádkové knížky od Auxilium o.p.s.

Tyto pohádky Vaše děti ještě rozhodně nemají. Tyto pohádkové knížky jsou speciálně upravené pro děti, které potřebují k porozumění děje příběhu vizualizaci. Slouží k rozvoji porozumění ději, komunikace, integrace mezi vrstevníky, k aktivnímu trávení volného času, k spolupráci...

Straussová R., Knotková M.: Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra. Jak začít a proč. Portál, Praha 2011. ISBN 978-80-262-0002-4

Kniha popisuje oblasti, ve kterých  může dítě s autismem selhávat, a poskytuje praktické rady a nápady, jak našemu dítěti v popsaných oblastech pomoci. Vše je doplněno příběhy z reálného života, kde rodiče či vychovatelé popisují cestu, která se jim v konkrétní oblasti osvědčila. Kniha...

Recenze knihy: 300 her pro děti s autismem: Rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Praha, Portál 2012. Griffin, S., Sandler, D.

Griffin, S., Sandler, D.: 300 her pro děti s autismem. Rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Praha,  Portál 2012. ISBN 978-80-262-0177-9 Kniha obsahuje jednoduché náměty pro společnou činnost rodiče (vychovatele) a dítěte s PAS. Činnosti jsou pro větší přehlednost...