Centrum Terapie Autismu

 

Společnými silami C)T)A) a Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost za spolupráce některých kolegů z Vládního výboru se podařilo zahájit od ledna 2017 plošný včasný záchyt PAS v 18 měsících.

Screening PAS u BATOLAT je plošně zaveden v ČR.
Velká NADĚJE pro všechny nově narozené děti a jejich rodiny, mohou včas stimulovat vývoj dítěte žádoucím směrem a preventivně tak působit na nástup symptomatiky poruchy.

Pod VZP byl schválen projekt intenzivní rehabilitace O.T.A. Na možnosti proplácení ze zdravotního pojištění nadále pracujeme.

C)T)A) se podílí ve spolupráci s dětskými psychiatry a klinickými psychology na senátní úpravě zákona o zařazení našich terapií pro děti s neurovývojovým postižením mezi zdravotnická nelékařská povolání. Tento krok je nezbytný pro možnost hrazení terapií z veřejného zdravotního pojištění.

Motto: Úspěšnost každé terapie závisí na míře aktivního zapojení rodiny a budování vztahu rodič - dítě.          

         Pomáháme rodičům porozumět situaci, ve které se ocitli a pomáháme jim nalézt srozumitelné a dosažitelné záchytné body v budoucnosti.

Připravili jsme webové stránky pro dětské lékaře odbornou veřejnost a rodiče malých dětí:www.autismus-screening.eu

Najdete nás také na facebooku: 

CentrumTerapieAutismu

Vítejte na našem webu

RODINNÁ TERAPIE V C)T)A) HAVLÍČKŮV BROD

C)T)A) se zaměřuje na komplexní přístup při podpoře rodin poznamenaných autismem jednoho či více jejích členů. Při terapii autismu potřebujeme silného partnera – rodinu. Rodinu funkční, harmonickou, spolupracující, se členy, kteří si jsou vzájemnou oporou. Pro rodiny s nějakým trápením (trápením...

Dopolední terapeutické bloky O.T.A. v Havlíčkově Brodě

V průběhu srpna 2017 proběhlo v C)T)A) Havlíčkův Brod několik terapeutických dopoledních bloků pro děti s PAS. Dopolední bloky byly zaměřeny především na práci ve skupině vrstevníků. U dětí byl podporován rozvoj hry a schopnost komunikace s kamarády. Každé dopoledne bylo doplněno několika...

Seminář C)T)A) pro pedagogy v Havlíčkově Brodě

Ve dnech 29. a 30. srpna proběhl na naší pobočce v Havlíčkově Brodě akreditovaný seminář MŠMT "Funkční strategie v přístupu k dítěte s autismem v prostředí ZŠ" pod vedením naší kolegyně Kláry Doškové. Semináře se zúčastnilo celkem 11 pedagogických pracovníků z několika škol kraje Vysočina. Seminář...

Sourozenecké skupiny v C)T)A) pro děti od osmi let výše

Milí rodičové, rodičovství dítěte s PAS není procházka růžovým sadem. Stojí mnoho sil, trpělivosti a času. Ale ani sourozenec takto náročného dítěte to nemá snadné. Potřebuje značnou podporu při vyrovnávání se se skutečností, že doma to má jiné než jeho spolužáci. Na začátku nového škoního roku...

článek: Táborová Vyhlídková plavba po Berounce

Pražské Centrum Terapie Autismu pořádá každoročně letní tábory pro děti s poruchou autistického spektra. Pro většinu dětí je to završení společné celoroční terapeutické práce. Táborový program je nabitý, mimo část věnovanou intenzivní podpoře komunikačních a sociálních dovedností, nácviku hry...

SRPEN 2017: C)T)A) v Havlíčkově Brodě pořádá akreditovaný seminář FUNKČNÍ STRATEGIE V PŘÍSTUPU K DÍTĚTI S AUTISMEM V ZŠ

V termínu 29. a 30. srpna 2017 proběhne na naší pobočce v Havlíčkově Brodě dvoudenní seminář akreditovaný MŠMT "Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v ZŠ". Seminář je určen především pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří se při své práci setkávají s dětmi s PAS. Přihlášky na kurz na...

Příměstský tábor C)T)A) pro 9 dětí v Havlíčkově Brodě

V termínu od 10. do 14. července 2017 se na naší pobočce v Havlíčkově Brodě konal příměstký tábor pro děti s PAS. Tábora se zúčastnilo celkem 9 dětí. Krom terapeutických aktivit jsme si společně užili legraci při zábavných říkankách, vyrobili několik výrobků při výtvarných...

Proběhl akreditovaný seminář Problematika hry u dětí s autismem

Dne 22. 6. 2017 proběhl akreditovaný seminář Problematika hry u dětí s autismem v Táboře pod vedením Bc. Kláry Doškové. Kurz organizovala APLA Jižní Čechy. Seminář měl teoretickou část a workshop. Na něm účastníci natáčeli krásné videoscénáře, měli pěkné nápady a odnesli si domů a do práce mnoho...

C)T)A) organizovalo koncem července 2017 druhý terapeutický pobytový tábor pro děti s PAS

Centrum Terapie Autismu pořádalo od pondělí 24.7. do neděle 30.7.2017 druhý terapeutický pobytový tábor pro 16 dětí s PAS. Tábor se konal v penzionu Betlém v Jánských Lázních a účastnily se ho kromě pracovníků C)T)A) také kolegyně z dalších spolupracujících organizací. Stejně jako u prvního...

C)T)A) pořádalo v polovině července 2017 první terapeutický pobytový tábor pro děti s PAS

Centrum Terapie Autismu pořádalo od pondělí  10.7. do neděle 16.7.2017 terapeutický pobytový tábor pro 17 dětí s PAS a 6 sourozenců. Tábor se konal v penzionu Bétlém v Jánských Lázních a účastnil se ho také náš kolega psycholog Přemysl Mikoláš a kolegyně z dalších spolupracujících...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>


Kontakt

Centrum Terapie Autismu s.r.o.

Vyšehradská 49
120 00 PRAHA 2

+420 792 317 790 (Uvedené telefonní číslo nemusí být v době terapií dostupné, proto prosíme zašlete sms, ozveme se zpět.)