CENÍK SLUŽEB

*Ceny služeb se v jednotlivých pobočkách liší - rozpis naleznete níže.
**Za služby v Anglickém jazyce se připočítává 1/3 ceny navíc.

TERAPIE

CENA

 V PRAZE

Terapie dítěte a celého rodinného systému, základní diagnostika

pod vedením Mgr. Romany Straussové, Ph.D. : 3 400,-Kč

Prvokontakt (nácvik + konzultace) 1 200,-Kč (90minut)
Raná intervence pomocí VTI (pro děti do tří let věku) 

pod vedením Mgr. Romany Straussové, Ph.D. : 2 500,-Kč

Úvodní (vstupní) terapie dítěte a rodinného systému

2 900,-Kč (3x 60 minut)

O.T.A. individuální krátkodobá terapie

600,- Kč / 45minut
1200,- Kč / 90 minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 800,-/5 200,- Kč (4 lekce + 1 konzultace)

Zhodnocení vývojového profilu dítěte

1 500,- Kč/ min. 120minut (v ceně je zahrnuto vyhotovení grafu a krátká zpráva)

 

2 100,- Kč/ min 120 minut (v ceně je zahrnuto vyhotovení grafu a sestavení individuálního plánu)

Logopedie

520,-Kč/lekce - 45 minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 600,-Kč (4 lekce + 1 konzultace)

Komunikační terapie       

 

 

 

 

1100,- Kč/lekce - 90 minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 4 950,- Kč (4 lekce + 1x konzultace 45 minut 550 Kč)

550,- Kč/lekce - 45 minut

balíček: 2750,- Kč (4 lekce + 1x konzultace 45 minut 550 Kč)

Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností

3 200,-Kč cena zahrnuje 4 lekce (90 minut)  + 1 konzultaci

Nácviky hry a kooperace ve dvojicích

2 800,-Kč cena zahrnuje 4 lekce (45 minut) + 1 konzultaci

Intenzivní dopolední terapie

 

 

600,-Kč/45minut - službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 400,-Kč (dopolední blok 4x 45 minut)

Videotrénink pozitivních interakcí VTI (VIG)

2 300,-Kč (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

Poradenské a terapeutické konzultace pro rodiče s psychoterapeutem

 

550,- Kč/55 minut, 800,- Kč/ 90 minut

 

Individuální konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

 

pod vedením Mgr. Romany Straussové, Ph.D. : 600,-Kč/50 min., 900,-Kč/90 min.

pod vedením ostatních terapeutů: 500,-Kč/h

Individuální nácviky

450,- Kč/45 minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 250,- Kč (4 lekce + 1 konzultace)

 

Návštěvy v rodinách

1 800,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

Návštěvy v předškolních zařízeních

1 500,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

Rodičovská skupina

280,-Kč/rodinu (za jednoho nebo oba rodiče)

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 1 400,-Kč (5 setkání)

Sourozenecká skupina

350,-Kč/90 minut (za jedno dítě)

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 1 500,-Kč (5 setkání)

Pobytové kurzy pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra

14 000,-Kč (při 2 rodičích a 1 dítěti)

Tábory pro děti s poruchou autistického spektra a jejich sourozence

cena je vždy aktuální

Kurzy, přednášky a workshopy          

ceny se liší dle aktuální nabídky

Rodinná terapie

60 minut - nyní poskytováno ZDARMA

Školní poradenství

400,- Kč / 60 minut

(v rámci školního poradenství bude C)T)A) pořádat v průběhu školního roku několikrát semináře na téma. Vzdělávání dětí s PAS, cena 200,- Kč)

CENÍKY POBOČEK

 

POBOČKA MNÍŠEK POD BRDY

Terapie

Cena

Úvodní (vstupní) terapie dítěte a rodinného systému

2 900,-Kč (3x 60 minut)

Prvokontakt (nácvik + konzultace) 1 200,-Kč (90minut)

O.T.A. individuální krátkodobá terapie  

600,- Kč / 45minut

1200,- Kč / 90 minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 800,-/5 200,- Kč (4 lekce + 1 konzultace)

Komunikační terapie       

 

 

 

 

1100,- Kč/lekce - 90 minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 4 950,- Kč (4 lekce + 1x konzultace 45 minut 550 Kč)

550,- Kč/lekce - 45 minut

balíček: 2750,- Kč (4 lekce + 1x konzultace 45 minut 550 Kč)

Individuální konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

450,-Kč/h

Individuální konzultace nejen pro klienty C)T)A) (pro pedagogy, soc. pracovníky apod.)

450,- Kč/h

 

Návštěvy v rodinách

 

1 800,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

Návštěvy v předškolních zařízeních

 

1 500,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

 

POBOČKA LOUNY

Terapie

Cena

Úvodní (vstupní) terapie dítěte a rodinného systému

2 900,-Kč (3x 60 minut)

Individuální nácviky        

420,-Kč/lekce - 45minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 100,-Kč (4 lekce + 1 konzultace)

Komunikační terapie       

 

 

 

 

900 ,- Kč/lekce - 90 minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 4 000,- Kč (4 lekce 4x 900,- Kč+ 1x konzultace 400 Kč)

450,- Kč/lekce - 45 minut

balíček: 2 200,- Kč (4 lekce + 1x konzultace 45 minut 400 Kč)

Intenzivní dopolední terapie

 

 

 

600,-Kč/45minut - službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 400,-Kč (dopolední blok 4x 45 minut)

Nácviky hry a kooperace ve dvojicích

2 800,-Kč cena zahrnuje 4 lekce (45 minut) + 1 konzultaci

Individuální konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

400,-Kč/h

Individuální konzultace nejen pro klienty C)T)A) (pro pedagogy, soc. pracovníky apod.)

400,- Kč/h

 

Návštěvy v rodinách

1 800,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

Návštěvy v předškolních zařízeních

1 500,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

 

POBOČKA HAVLÍČKŮV BROD

Terapie

Cena

Úvodní (vstupní) terapie dítěte a rodinného systému

1 600,-  (90 minut)

Individuální nácviky        

 

420,-Kč/lekce - 45minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 100,-Kč (4 lekce + 1 konzultace)

Komunikační terapie          900,- Kč/ lekce 90 minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 4 000,- Kč (4 lekce 4 x 900,- Kč + 1 konzultace za 400,- Kč)

Nácviky hry a kooperace ve dvojicích

2 800,-Kč cena zahrnuje 4 lekce (45 minut) + 1 konzultaci

Individuální konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

450,-Kč/h

Individuální konzultace nejen pro klienty C)T)A) (pro pedagogy, soc. pracovníky apod.)

450,- Kč/h

 

Návštěvy v rodinách

1 800,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

Návštěvy v předškolních zařízeních

1 500,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

 

POBOČKA OSTRAVA

Terapie

Cena

Individuální nácviky        

450,-Kč/lekce - 45minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 250,-Kč (4 lekce + 1 konzultace)

Individuální konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

450,-Kč/h

Individuální konzultace nejen pro klienty C)T)A) (pro pedagogy, soc. pracovníky apod.)

450,- Kč/h