Centrum Terapie Autismu

 

Společnými silami C)T)A) a Společnosti praktických lékačů pro děti a dorost za spolupráce některých kolegů z Vládního výboru se podařilo zahájit od ledna 2017 plošný včasný záchyt PAS v 18 měsících.

Screening PAS u BATOLAT je plošně zaveden v ČR.
Velká NADĚJE pro všechny nově narozené děti a jejich rodiny, mohou včas stimulovat vývoj dítěte žádoucím směrem a preventivně tak působit na nástup symptomatiky poruchy.

Pod VZP byl schválen projekt intenzivní rehabilitace O.T.A. Na možnosti proplácení ze zdravotního pojištění nadále pracujeme.

Motto: Úspěšnost každé terapie závisí na míře aktivního zapojení rodiny a budování vztahu rodič - dítě.          

         Pomáháme rodičům porozumět situaci, ve které se ocitli a pomáháme jim nalézt srozumitelné a dosažitelné záchytné body v budoucnosti.

Připravili jsme webové stránky pro dětské lékaře odbornou veřejnost a rodiče malých dětí:www.autismus-screening.eu

Najdete nás také na facebooku: 

CentrumTerapieAutismu

Vítejte na našem webu

POBYT pro rodiče dětí, kteří chtějí zodpovědět dotazy i nabrat nové síly

Březnový pobyt se opět blíží. Je pro každého, kdo se cítí vyčerpaný  i pro každého, kdo hledá konkrétní odpovědi při práci se svým dítětem. Zařazeno je každý den 6 stanovišť k nácviku práce s dítětem za přítomnosti rodičů a 2x denně rodičovská skupina vedená zkušenými lektory (Přemyslem...

Český rozhlas - pořad Atrium na rádiu Junior

Ve středu 18. 1. v 21:15 se již potřetí Romana Straussová stane hostem Radia Junior, stanicí Českého rozhlasu. S redaktorkou Petrou Lazákovou si tentokrát bude povídat o novince v ordinacích dětských lékařů - dotazníkového šetření u 18-ti měsíčních dětí zaměřeného na včasný záchyt poruch...

Legislativní zakotvení včasného záchytu PAS v ordinacích dětských lékařů v raném věku 18-24 měsíců

V souladu s cíli Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany, kterého jsou členy také naši kolegové, se podařilo zavedení povinného dotazníkového šetření u všech dětí ve věku 18-ti měsíců v ordinacích dětských...

Mikuláš v C)T)A)

Za dětmi, které byly s C)T)A) na pobytovém kurzu pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra dorazil také Mikuláš s čerty a andělem, který dětem předal mikulášskou nadílku.

Nově muzikoterapie v C)T)A) od 9.1.2017

Od ledna nabízíme pravidelnou službu kombinované celostní muzikoterapie.Všem rodičům nabízíme možnost náhledu zdarma. Lekce budou mít vždy aktivní  a receptivní složku. Zpěv a hra na nástroje s přirozeným laděním po určité době (nejméně 8 minut) působí výhradně pravohemisférově. Pracuje...

Akreditované kurzy PAS I a PAS II pro klinické logopedy

Během listopadu a prosince 2016 proběhly dvoudenní kurzy o problematice rozvoje komunikace i řeči u dětí s PAS na Foniatrické klinice v Praze 2 i v Centru Terapie Autismu v Praze 2.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost - školení v Hradci Králové

12.11. 2016 v Hradci Králové v rámci krajských Managementu Odborné společnosti praktických lékařů pro děti a dorost Jana Evangelisty Purkyně proběhlo první seznámení s intervenční metodou O.T.A. u dětí s PAS raného věku.

Začátkem listopadu proběhla přednáška pro ranou péči v Pardubicích

Začátkem listopadu proběhla přednáška - Kurz rané intervence u dětí s PAS pro Středisko rané péče v Pardubicích.Přednášející byla Mgr. Romana Straussová, Ph.D. a účastnice jej hodnotily jako velmi přínosný a zajímavý pro jejich další práci s dětmi s tímto postižením. 

C)T)A) pořádalo akreditovaný kurz v Českém Těšíně pro učitele ZŠ

C)T)A) pořádalo akreditovaný kurz v Českém Těšíně pro učitele ZŠ s názvem Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v prostředí ZŠ. Kurz je akreditovaný od MŠMT a byl určen hlavně pro pedagogické pracovníky. Přednášející tohoto kurzu byla Bc. Klára Straussová. Kurz pořádala Slezská...

Od srpna 2016 školí C)T)A) pracovnice Auxilia ve Vsetíně

Od srpna 2016 probíhá školení Teoretické seznámení se skupinovými nácviky sociálně komunikačních dovedností pro děti s PAS, na něž všechny účastníce z Auxilium ve Vsetíně navazují Výcvikem instruktorů skupinových nácviků pro děti s PAS. Tyto kurzy jsou akreditovány od MPSV. Školení vede Bc. Klára...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>


Kontakt

Centrum Terapie Autismu s.r.o.

Vyšehradská 49
120 00 PRAHA 2

+420 792 317 790 (Uvedené telefonní číslo nemusí být v době terapií dostupné, proto prosíme zašlete sms, ozveme se zpět.)