Ceník služeb

Ceny služeb se v jednotlivých pobočkách se liší - rozpis naleznete níže.
 

TERAPIE

CENA

Terapie dítěte a celého rodinného systému, základní diagnostika

pod vedením R. Straussové: 3 400,-Kč

Úvodní (vstupní) terapie dítěte a rodinného systému

2 600,-Kč/3x 45minut

Individuální nácviky

450,-Kč/lekce - 45minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 250,-Kč (4 lekce + 1 konzultace)

Logopedie

520,-Kč/lekce - 45 minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 600,-Kč (4 lekce + 1 konzultace)

Komunikační terapie

1100,- Kč/lekce - 90 minut 

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 4 950,- Kč (4 lekce + 1x konzultace 45 minut 550 Kč).

550,- Kč/lekce - 45 minut - balíček 4+1 2750,- Kč

Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností

3 200,-Kč cena zahrnuje 4 lekce

(90 minut)  + 1 konzultaci

Nácviky hry a kooperace ve dvojicích

2 800,-Kč cena zahrnuje 4 lekce

(45 minut) + 1 konzultaci

Intenzivní dopolední terapie

600,-Kč/45minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 400,-Kč (dopolední blok)

Videotrénink pozitivních interakcí VTI (VIG)

2 300,-Kč 

 + náklady na dopravu 4Kč/km

Poradenské a terapeutické konzultace pro rodiče 

550,- Kč/55 minut

800,- Kč/ 90 minut

Individuální konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

pod vedením R. Straussové: 550,-Kč/h

pod vedením ostatních terapeutů: 450,-Kč/h

Individuální konzultace nejen pro klienty

C)T)A)

(pro pedagogy, soc. pracovníky apod.)

450,- Kč/h

Návštěvy v rodinách

1 800,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

 

Návštěvy v předškolních zařízeních

1 500,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

Rodičovská skupina

280,-Kč/rodinu (za jednoho nebo oba rodiče)

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 1 400,-Kč (5 setkání)

 

Sourozenecká skupina

350,-Kč/90 minut (za jedno dítě)

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 1 500,-Kč (5 setkání)

 

Pobytové kurzy pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra

14 000,-Kč (při 2 rodičích a 1 dítěti)

Tábory pro děti s poruchou autistického spektra a jejich sourozence

cena je vždy aktuální

Kurzy, přednášky a workshopy ceny se liší dle aktuální nabídky
Rodinná terapie
 60 minut - nyní poskytováno ZDARMA
Školní poradenství 
400,- Kč / 60 minut (v rámci školního poradenství bude CTA 
pořádat v průběhu školního roku několikrát semináře na téma 
Vzdělávání dětí s PAS, cena 200,- Kč)

 

POBOČKA MNÍŠEK POD BRDY 

CENA         

Individuální nácviky                                              

                                                                                               

420,-Kč/lekce - 45minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 2 100,-Kč (4 lekce + 1 konzultace)

Individuální konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

400,-Kč/h

Individuální konzultace nejen pro klienty

C)T)A)

(pro pedagogy, soc. pracovníky apod.)           

 

 

400,-Kč/h

Návštěvy v předškolních zařízeních 1 500,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)
Návštěvy v rodinách 1 800,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

                  POBOČKA LOUNY            

CENA

Úvodní (vstupní) terapie dítěte
a rodinného systému
1600,- Kč/90 minut

Individuální nácviky

                                                                                               

380,-Kč/lekce - 45minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 1 900,-Kč (4 lekce + 1 konzultace)

Komunikační terapie 900,- Kč/ 90 minut
službu poskytujeme formou balíčku
balíček: 4000,- Kč (4 lekce + 1x konzultace 45-60 minut - 400 Kč).

 

Individuální konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

400,- Kč/h

Individuální konzultace nejen pro klienty

C)T)A)

(pro pedagogy, soc. pracovníky apod.)

 

 

400,- Kč/h

 

 

Nácviky hry a kooperace ve dvojicích

2 800,-Kč cena zahrnuje 4 lekce

(45 minut) + 1 konzultaci

Návštěvy v rodinách 1 800,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)
Návštěvy v předškolních zařízeních 1 500,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

             POBOČKA HAVLÍČKŮV BROD

CENA

Úvodní (vstupní) terapie dítěte 
a rodinného systému
1200,- Kč/90 minut

Individuální nácviky

 

                                                                                               

 

380,-Kč/lekce - 45minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 1 900,-Kč (4 lekce + 1 konzultace)

Individuální konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

450,- Kč/h

Nácviky hry a kooperace ve dvojicích

2 800,-Kč cena zahrnuje 4 lekce

(45 minut) + 1 konzultaci

 

 
Návštěvy v rodinách 1 800,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)
Návštěvy v předškolních zařízeních 1 500,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

CENY V SLUŽEB V ANGLICKÉM JAZYCE

CENA     

Individuální nácviky                                              

                                                                                               

600,-Kč/lekce - 45minut

službu poskytujeme formou balíčku

balíček: 3 000,-Kč (4 lekce + 1 konzultace)

Individuální konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

700,-Kč/h

Individuální konzultace nejen pro klienty

C)T)A)

(pro pedagogy, soc. pracovníky apod.)           

 

 

700,-Kč/h

Návštěvy v předškolních zařízeních 2 200,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)
Návštěvy v rodinách 2 500,- Kč/2h (+ náklady na dopravu 4Kč/km)

450,-Kč/lekce - 45minut